За Компанијата

Сам Плус

Сам плус Д.О.О.Е.Л.

бул. Видое Смилевски Бато 10а / лам 2 /лок 1

1000, Скопје – Македонија

Сметка: 300000002578490 / Комерцијална Банка АД

ЕДБ: 40300007004940

За Нас

Сам плус Д.О.О.Е.Л. е формирано 2007 година од страна на дипл.ел.инг. Мицев Сашко.

Целокупниот товар на организацијата и реализацијата на проекти потпаѓа под негова надлежност. Целта на формирањето на Сам Плус беше и е оформување на здрава компанија за изработка на софтвер за потребите на Македонскиот пазар, за време на приватизацијата на поголемиот дел од државниот капитал.

Областите на дејствување, во почетокот се сведуваат на областа на стоматологијата, во која претходното големо искуство доаѓа до израз.

Втора голема област на дејствување е изработка на Web апликации, и web сајтови за потребите на малите и средни претпријатија, кои во метежот на електронската комуникација се заборавени и тешко се пробиваат без вистинска и економски исплатлива-оправдана подршка.

Контакт

Телефон: 075/600-106.
contact@samplus.com.mk

www.samplus.com.mk

Updating…
  • Вашата кошничка е празна.