Услови за користење

Добројдовте на веб страната на www.tonerplus.com.mk во сопственост на САМ ПЛУС ДООЕЛ – Скопје, Македонија. Со негово користење Вие се согласувате со условите на употреба. Ве молиме прочитајте ги внимателно.
Ако имате некои прашања обратете ни се. Ако НЕ СЕ СОГЛАСУВАТЕ со условите, не пристапувајте на веб страницата.

Превземањето на информации, податоци и слики, нивна дистрибуција, пренос или користење на линкот од интернет страната на www.tonerplus.com.mk е забрането.

За технички ненамерни грешки ,неправилен опис на производите кои би можеле да се појават на веб страницата www.tonerplus.com.mk однапред се извинуваме и не превземаме никаква одговорност. САМ ПЛУС ДООЕЛ – Скопје, Македонија го задржува правото да го смени дизајнот на целокупната веб страна без претходна најава.
Секој корисник при регистрација и купување, изјавува дека е запознаен и се согласува со нашата Политика на приватност.

За користење и регистрирање на нашиот сајт треба да ги исполнувате следниве услови:
– Да имате најмалку 18 години / важи само за купувачи
– Да не се обидувате  да вршите било какво дејство врз сајтот за вадење на информации од него како пуштање robots, crawlers и други алатки за вадење информации
– Вашето користење на сајтот во секое време ќе биде во согласност со овие Услови на Употреба
– Да правите легитимни купувања кои се во согласност со условите дадени во секоја понуда
– Да оставате точни информации за Вас во било кое место на сајтот каде оставате податоци
– Да ги променувате податоците за вас по потреба за да се осигурате дека се точни во било кое време
Вие сте одговорни за Вашата лозинка и нејзино доверливо чување ( доколку се регистрирате на веб страната)

КУПУВАЊЕ НА ТОНЕР

Купувачот има право да го одбере моделот на тонерот/тонерите кои се понудени на веб страната на www.tonerplus.com.mk  и за истите да направи нарачка  со што ќе ја определи количината начинот на испорака и останатите опции понудени на самата веб страна. Купувачот има право во секое време да ја откаже, дополни или измени нарачката се до моментот пред да го реализира плаќањето. Со самото реализирање на плаќањето купувачот склучува договор со САМ ПЛУС ДООЕЛ ДООЕЛ – Скопје, Македонија за купување и испорака на тонерите во согласност со условите кои се објаснети на оваа страница.
САМ ПЛУС ДООЕЛ ДООЕЛ – Скопје, Македонија го задржува правото да одбие давање на услуга или пристап на сајтот или на профилот на било кое лице, во било кое време поради било која причина. Ве известуваме дека иако интернетот е често безбедно место, понекогаш има пречки во службата или настани кои се надвор од контрола на САМ ПЛУС ДООЕЛ – Скопје, Македонија, и САМ ПЛУС ДООЕЛ ДООЕЛ – Скопје, Македонија не е одговорен за кои било податоци изгубени додека се врши пренесување на информација преку Интернет. Иако цел на САМ ПЛУС ДООЕЛ – Скопје, Македонија е веб страната www.tonerplus.com.mk да биде достапна 24/7, сајтот може да е недостапен од време на време поради било каква причина, вклучувајќи, без ограничување, рутински одржувања. Ве известуваме дека во зависност од околностите, во рамките и надвор од контрола на САМ ПЛУС ДООЕЛ – Скопје, Македонија, пристапот до веб страницата може да биде прекинат или суспендиран од време на време.
Сите податоци и информации објавени на интернет страната www.tonerplus.com.mk се од информативен карактер и за истите САМ ПЛУС ДООЕЛ – Скопје, Македонија го задржува правото за промена и менување во зависност од условите и потребите.
Како резултат на специфичноста на медиумот “интернет“, доколку поинаку не е предвидено согласно позитивните прописи во Р.Македонија, САМ ПЛУС ДООЕЛ – Скопје, Македонија не превзема одговорност за точноста и веродостојноста на објавените информации и документи.

ПОЛИТИКА НА ПОВРАТ НА СРЕДСТВА 

САМ ПЛУС ДООЕЛ – Скопје, Македонија не врши поврат на средствата на купувачот, секоја продажба (купен тонер) е финална.

НАЧИН НА ИСПОРАКА

Испораката на тонерите се извршува на адресата која купувачот ја определил во нарачката и на начин кој го одбрал при самото правење на нарачката. САМ ПЛУС ДООЕЛ – Скопје, Македонија (www.tonerplus.com.mk) ви овозможува испорака на тонерите на Вашата адреса:

– Испорака преку Приватна Пошта со доплата од 150 денари за испорака наредниот ден доколку купувањето на тонерот е направено до 16 часот во тековниот ден. Секоја нарачка која е направена по работното време од 16 часот или во неработен ден, времето за испорака започнува да тече од наредниот работен ден.

Испораката на тонерите се врши во сите градови и поголеми населени места во  Македонија.

Подршка на корисници

За било какви информации и прашања во врска со купување и испраќање на тонерите може да се јавите на телефонот 075 600 106  кој е достапен во периодот од 10:00 часот до 18:00 часот ( Понеделник-Петок) по Македонско Време, или да не комуницирате 24/7 преку нашиот е-маил: info@tonerplus.com.mk

Updating…
  • Вашата кошничка е празна.